, Ticaret ve Sirket Hukuku ,,,
Navigation Navigation

Ticaret Hukuku – farklı haklar ve düzenlemelerin geçerli olduğu alan.

Size bu alandaki en iyi danıṣmanlık hizmetini benim vereceğimi iddia ediyorum. İṣletmeciler ve iṣadamları yasal olarak özel bir hukuka tabidirler. Özellikle ithalat- ihracat yapıldığı takdirde bu kuralların önemi daha da öne çıkar. Ṣirketler arası iliṣkiler, haksız rekabet ticaret hukukunun meṣgul olduğu önemli alanlar. Pratikte ve günlük çalıṣma alanlarında, yurtdıṣından gelip Almanyada ṣirket kurup yatırım yapmak isteyen iṣadamlarının hem Türk hem de Alman hukuku hakkında ciddi bilgilere ihtiyaçları vardır. Gerek mali bakımdan gerekse vergilendirme ve sözleṣmeler bazında her iki ülke hukukunun getirisinin ve götürüsünün ne olduğu hakkında bilgi edinildiği takdirde doğru giriṣimlerde bulunulabilir.

Ben sizlere ṣirket kuruluṣundan ticaret siciline kaydına kadar ve ondan sonraki adımlarda da gerekli danıṣmanlığı ve avukatlık hizmetleri sunmaktayim. Ṣirketin yapacağı ṣirket sözleṣmesinin, ṣirket yöneticisi ile ilgili iṣ sözleṣmesi ve ticari kira sözleṣmesinin hazırlanması hizmet alanımız dahilindedir. Size bu konuda her türlü hukuki desteği en iyi ṣekilde vereceğimi garanti ediyorum.

  • kurulacak ṣirket için en uygun, en cazip ṣirket türünün seçiminde yardımcı olmak (GmbH, KG GmbH & CO, KG, GbR, OHG)
  • ṣirketler sözleṣmesinin düzenlenmesi
  • ṣirket yöneticisine ait iṣ sözleṣmesinin hazırlanması ve kontrolü
  • ṣirketin feshedilmesi halinde hissedarların ve ṣirketin haklarının belirlenmesi ve gözetilmesi
  • ṣirketin feshedilmesinde hissedarların tazminat haklarınıın korunması ve talep edilmesi

Ticaret, ṣirketler, iṣ ve aile hukukunda danıṣabileceğiniz en doğru adres Avukat Fatma Güccük ve Ekibidir.

Senelerden beri hukuk büromuz kapsamlı bir şekilde Ticaret ve ṣirketler hukukuğunda Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri vermektedir. Ancak Ticaret ve Şirketler hukuku kapsamına giren konular çoğu zaman medeni hukuktan doğan uyuṣmazlıklarla da çakıṣabilirler. Bu nedenle medeni hukuk alanında da donanımlı bir avukat size en iyi hizmeti verecek kiṣidir. Tek elden, profesyonel, uluslararası hukuk alanında donanımlı Av. Fatma Güccük ten 004930 - 810 96 887 Telefon numarasindan hemen bir randevu alınız. Türkçe ve Almanca danıṣmanlık hizmeti verilmektedir.

Şuanki Üyelikler :

TD IHK TDU DT JV DEiK