, Kira Hukuku ,,,
Navigation Navigation

Berlinde Kira Hukuku –çıkıṣtan – yeniden kiraya verene kadar

Kira Hukuğunun kapsamı da diğer hukuk dalları gibi çok geniṣ. Barınma zaruri ihtiyaçlardan olduğu için bu hususta çeṣitli yasal düzenlemeleri içerir. Hukuk bilgisi olmayan normal bir vatandaṣın bu düzenlemeleri anlamaları okadar kolay değil. İstenmeyen kira sözleṣmelerine imza atmak istemiyorsanız bir hukuk danıṣmanına baṣvurmanız çıkarınıza olacaktır.

Yasa koyucunun kiracılar lehine çıkardığı yasalardan faydalanma imkanından da ancak o zaman faydalanabilirsiniz. Genelde ev sahiplerinin tahliye isteklerinin yasalara dayanmadığı görülüyor. Bu durumda kiracıların haklarının korunması gerekir. İṣte ben bu iṣe de talibim, bu iṣi en iyi ṣekilde becereceğime inanıyorum, her zaman olduğu gibi haksızlıga uğrayanın yanındayım.

Hukuk Büromuz Berlinde

  • Ticari kira ve kira sözleṣmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve imzalanması
  • Kira sözleṣmelerinin uzatılması
  • Kira sözleṣmelerinin süre bitiminden önce feshi
  • Kira sözleṣmesinin yeni kiracı tarafından üstlenilmesi veya sözleṣmeye dahil edilmesi
  • Kira sözleṣmelerinde kirayı düṣürme hakkı
  • Tüm ev ve dükkan tahliye taleplerinde kiracı haklarının korunması

Kira Hukuku konusunda alacağınız doğru bilgi sorunlarınızı en basit ve kısa zamanda çözmenizi sağlayacaktır.

Mal sahibi ile kiracı arasındaki ihtilaflar mahkemeleri en çok meṣgul eden davalardir. Ev sahibiniz veya kiracınızla sorununuz varsa bir an önce çözümü için harekete geçin, sorun büyümeden çare bulunsun. Ben bu çareyi bulmanızda size yardımcı olacagim. Arayın lütfen.

Şuanki Üyelikler :

TD IHK TDU DT JV DEiK