, İṣ Hukuku ,,,
Navigation Navigation

İṣ Hukuku - sizi iṣsiz aṣsız kalmaktan koruyacak yasalar - Berlinde sizin için bu yasaları harekete kim geçirecek?

Size haksız yere iṣyerinizden çıkıṣ mı verildi?

İṣvereninizden iṣ karnenizi talep etmeniz mi gerekiyor? Iṣvereniniz karnenizi vermiyor mu? İṣ sözleṣmenizde haklarınızın çiğnendiğini düṣündüğünüz maddeler mi var?

Böyle hallerde hukuki desteğe kesin ihtiyacınız var.

İṣ hukuku yasaları hem iṣçiyi hem de iṣvereni bağlamaktadır.Çoğunlukla taraflar bu yasaların kendilerini ne ṣekilde bağladıklarını, haklarını, görevlerini bilmezler.Yasaların verdiği haklardan feragat etmek zorunda kalmamanız için Berlindeki hukuk büromuz sizlere en kaliteli danıṣmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.Özellikle de çıkıṣ verildiği veya ücretiniz ödenmediği durumlarda bizleri arayınız. Hak düṣürücü süreleri lütfen unutmayalım, bir an önce beni arayın.

  • gerek iṣçi gerekse iṣveren tarafından iṣ akdinin feshedilmesi durumlarında – çikis verildiğinde - danıṣmanlık ve avukatlık hizmetleri
  • iṣ sözleṣmelerinin incelenmesi, hazırlanması
  • izin hakkının korunması
  • ihtarnamelerin iṣçinin dosyasında çıkartılması
  • hastalık durumunda maaṣ / ücret hakkı
  • iṣ karnesinin verilmesi veya düzeltilmesi
  • kısmi ve süreli iṣ sözleṣmelerinin incelenmesi ve süresiz hale getirilmesi

İṣ hukuku demek mahkeme kararlarını iyi bilmek demektir. Çünkü iṣ kanununda madde sayısı az olup mahkemelerin emsal kararlarının baz alındığı bir alandir iṣ hukuku. Berlindeki hukuk bürom yılların deneyimi, donanımı ile burada sizin hakkınızı koruyacak en doğru adrestir. Gecikmeden beni arayin: Telefon numaramiz: 004930 - 810 96 887.

Şuanki Üyelikler :

TD IHK TDU DT JV DEiK