, Aile Hukuku ,,,
Navigation Navigation

Aile Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku- sizlere Berlinde sunduğumuz danıṣmanlık hizmetlerinin bir bölümüdür

Aile, değiṣen toplumsal koṣulların getirdiği sorunları en derinden hisseden kurumdur. Toplumu ayakta tutan bu kurumun korunması, kurumda çatlak oluṣtuğunda, sorunların çözülmesi Aile Hukukunun kapsamına girmektedir.

Aile Hukuku niṣanlılık, niṣan atıldığında doğabilecek maddi manevi tazminat talepleri, evlenmeye iliṣkin talepler, evliliğin butlanına iliṣkin talepler, boṣanma ve ayrılık davaları, boṣanma halinde ayrılık ve nafaka davaları, evlilik birliğinin korunmasına iliṣkin talepler, mal rejimine iliṣkin uyuṣmazlıklar, soy bağına iliṣkin uyuṣmazlıklar, evlat edinme, velayet ve vesayete iliṣkin dava ve iṣleri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Anlaṣmazlık durumunda özellikle Türk ve Uluslararası Aile Hukuku alanında size yardım edecek tek yetkili avukatınız olmaya talibim. Berlindeki hukuk ofisim aṣağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Boṣanma davaları
  • Farklı uyruklu çiftlerin boṣanma davaları
  • Anlaṣmalı ve çekiṣmeli boṣanma davaları
  • Boṣanma kararlarının tanınma ve tenfizi
  • Evliliğin kaldırılması, evliliğin feshi
  • Ҫocukların kaçırılması durumunda geri iadesi davaları
  • Velayet ve çocuk görme hakkı davaları
  • Nafaka davaları
  • Mal paylaṣımı
  • Resmi nikah olmadan birlikte yaṣayan çiftlere danıṣmanlık ve avukatlık hizmetleri

Bana ve onbir yıllık deneyimime güvenin ve sunulan hizmetlerden faydalanın lütfen. Irtibat telefonu - 004930 - 810 96 887 - den bana ulaṣabilirsiniz, danıṣmak için randevu alabilirsiniz ve Hohenzollerndamm 196, 10717 Berlin deki ofisime gelebilirsiniz. Size telefonunuz kadar yakınim.

Şuanki Üyelikler :

TD IHK TDU DT JV DEiK