, Hukuk Alanları ,,,
Navigation Navigation

Hukuki çalıṣma alanlarımız:

Berlinde hukuki danıṣmanlık faaliyetleriyle müvekkillere en iyi ṣekilde hizmet sunmayı hedefliyoruz. İnsanca yaklaṣımla, deneyimle, profesyonellikle onların sorunlarını en kolay ve ekonomik ṣekilde çözmek gayreti içindeyiz. Gerekli eğitime sahip olmamız sayesinde Alman hukuku yanında Türk hukuku alanında da danıṣmanlık ve avukatlık hizmeti verebiliyoruz.

İlk günden buyana gerek Almanyada gerekse uluslararası uyuṣmazlıklarda, müvekkillerimizin sorunlarını çözmenin yanında, onların haklarını en çabuk, en kolay ve en ekonomik ṣekilde talep ve takip etmeyi ilke edindik. Deneyimliyiz, profesyoneliz, baṣarılıyız ve en önemlisi de sizden biriyiz. Uluslararası profile sahip Avukat Fatma Güccük haklarınızı nerede olursa olsun korumak ve almak için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.

 • Aile Hukuku / Uluslararası Aile Hukuku
  • Farklı uyruklu çiftlerin boṣanma davaları
  • Anlaṣmalı ve çekiṣmeli boṣanma davaları
  • Boṣanma kararlarının tanınma ve tenfizi
  • Evliliğin kaldırılması, evliliğin feshi
  • Ҫocukların kaçırılması durumunda geri iade alma davaları
  • Velayet ve çocuk görme hakkı davaları
  • Nafaka davaları
  • Mal paylaṣımı
  • Resmi nikah olmadan birlikte yaṣayan çiftlere danıṣmanlık ve avukatlik hizmetleri
 • Ticaret Hukuku
  • kurulacak ṣirket için en uygun, en cazip ṣirket türünün seçiminde yardımcı olmak ( GmbH., KG GmbH & CO, KG, GbR, OHG)
  • ṣirketler sözleṣmesinin düzenlenmesi
  • ṣirket yöneticisine ait iṣ sözleṣmesinin hazırlanması ve incelenmesi
  • ṣirketin feshedilmesi halinde hissedarların ve ṣirketin haklarının belirlenmesi ve gözetilmesi
  • ṣirketin feshedilmesinde hissedarların tazminat haklarınıın korunması ve talep edilmesi
 • Sözleṣmeler Hukuku
  • Her türlü sözleṣmelerin kontrolü ve incelenmesi (Arsa ve daire alım- satım sözleṣmeleri)
  • İṣ ve İṣverenler için iṣ sözleṣmelerinin hazırlanması, imzalanması ve incelenmesi
  • Her türlü alım - satım sözleṣmelerini hazırlamak ve incelemekk
  • Genel hüküm ve koṣulların hazırlanması ve kontrolü (AGB), özellikle internet satıṣ mağazalarında
  • Her türlü sözleṣmelerin, özellikle de ev, araba, sigorta ve mal alım-satım sözleṣmelerinin kontrolü ve incelenmesi
 • İṣ Hukuku
  • gerek iṣçi gerekse iṣveren tarafından iṣ akdinin feshedilmesi durumlarında danıṣmanlık ve avukatlık hizmetleri
  • iṣ sözleṣmesinin hazirlanmasi ve incelenmesi
  • izin hakkı
  • ihtarnameler
  • hastalık durumunda maaṣ/ücret hakkı
  • iṣ karne hukuku
  • kısmi ve süreli iṣ sözleṣmeleri
 • Kira ve İṣletmelerde kira Hukuku
  • Ev ve dükkan kira sözleṣmelerinin hazırlanması, ve incelenmesi
  • Kira sözleṣmelerinin uzatılması
  • Kira sözleṣmelerinin süre bitiminden önce feshi
  • Kira sözleṣmesine yeni kiracı dahil etme hakkı, sözleṣmeyi devir hakkı
  • Kira sözleṣmelerinde kirayı düṣürme hakkı
 • Türk Hukuku
  • Türkiyede boṣanma davaları
  • Türkiyede tanima ve tenfiz davaları
  • Türkiyede miras davaları
  • Almanya merkezli ṣirketlerin Türkiyede yatırım yapması ve ṣirket kurması,
  • Türkiye merkezli ṣirketlerin Almanyada yatırım yapmaları ve ṣirket kurmaları
  • Türkiyede tatilde yapılan alım- satım sözleṣmelerinden alıcının vazgeçmesi durumunda gerekli hukuki islemlerin yapilmasi (örneğin takı, antika eṣya, halı gibi)
  • Türk ve Alman ṣirketlerine her türlü ve kapsamlı danıṣmanlıkve avukatlık hizmetleri
 • Trafik Hukuku
  • Trafikte para cezaları ve itiraz davaları

Bu alanların dıṣındaki sorunlarda sizi yönlendirebileceğimiz iṣinde uzman meslektaṣlarımız sizlere en kaliteli hizmeti sunacaklardır. Sözümüz garantimizdir.

Aṣağıdaki telefon numaramızdan hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Size telefonunuz kadar yakınız. Irtibat Tel. 004930 - 810 96 887.

Şuanki Üyelikler :

TD IHK TDU DT JV DEiK